Những điều bạn cần biết về Keyword search volume (phần 2)

Những điều bạn cần biết về Keyword search volume (phần 2)

06/07/2022

Nhiều gợi ý hơn trong keyword search volume của Google.

“Mức trung bình hàng năm được làm tròn” mà bạn thấy trong Google Keyword Planner không phải là cách duy nhất để bạn có thể đánh giá mức độ phổ biến tìm kiếm của một từ khóa. Nhiều người xem công cụ này như một cách đểdự báo hiệu suất. Để làm điều này, bạn cần thêm một vài truy vấn tìm kiếm vào kế hoạch, sau đó nhấp vào nút “Xem xét kế hoạch”

word-image-87

Hình 6: Cách xem kế hoạch từ khóa

Bạn sẽ có thể nhận được dữ liệu “số lần hiển thị” cho danh sách từ khóa của mình.

word-image-88

Hình 7: Số lần hiển thị của từng từ khóa riêng biệt

Có một nguồn dữ liệu khác để thu thập volume search của keyword trong Google được biết đến với tên gọi Google Search Console. Tuy nhiên, công cụ này chỉ hoạt động cho các từ khóa mà trang web của bạn đã được xếp hạng. Ví dụ về từ khóa “keyword research” được xếp hạng top 3 trên Google. Vì vậy, bạn có thể sử dụng GSC để tính toán số lần hiển thị mà nó đã tạo ra trong 28 ngày qua:

word-image-89

Hình 8: Số lượt hiển thị của từ khóa “keyword research”

Từ khóa này đã nhận được 19.766 lần hiển thị trong 28 ngày qua (từ tất cả các quốc gia). Nhưng GKP báo cáo keyword search volume là 22.200 lượt tìm kiếm mỗi tháng cho từ khóa đó. Tương tự, các công cụ Google Keyword Planner, Performance forecasts (in Google Keyword Planner), Google Search Console cho kết quả khác nhau.

word-image-90

Hình 9: Sự khác biệt giữa các công cụ

Clickstream – nguồn dữ liệu từ khóa mới

Nhiều SEO-er hay đặt ra câu hỏi “Có cách nào khác để tìm hiểu những gì mọi người tìm kiếm trên Google không?” Trong tình huống này, raw clickstream không thể được xem là nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, nó có thể xem như dữ liệu dùng tham chiếu với những gì thu được từ Google Keyword Planner. Điều này có thể thực hiện thông qua Ahrefs

Cập nhật hàng tháng

Nhờ vào clickstream, bạn có thể dễ dàng cập nhật keyword search volume mỗi tháng để bắt kịp xu hướng.

word-image-91

Hình 10: Sử dụng Ahrefs để tính toán keyword search volume hàng tháng

Tách rời những biến tương đồng

word-image-92

Hình 11: Những từ khóa tương đồng được tách rời

Phân biệt giữa lượng click và lượt tìm kiếm

Có một sự thật hiển nhiên rằng không phải lúc nào người dùng cũng click vào kết quả họ nhận được khi đang tìm kiếm một vấn đề gì đó

word-image-93

Hình 12: Keyword search volume cao hơn lượng click

Nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc Google đã hiển thị những thông tin cần thiết ngay trang chủ.

word-image-94

Hình 13: Thông tin về tuổi của Donald Trump được hiển thị bên ngoài

Điều này cũng có thể dẫn đến sự khác nhau giữa keyword search volume và lượng truy cập

word-image-95

Hình 14: Sự chênh lệch giữa lượng truy cập và keyword search volume

Search volume và những ảnh hưởng đến keyword search volume

word-image-96

Hình 15: Sự khác nhau giữa keyword search volume của 2 từ khóa

Từ khóa “seo tips” có volume gần như gấp đôi so với “submit website to search engines.” Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng việc tập trung vào “seo tips” có thể giúp nhận được lượng truy cập gấp đôi thì bạn đã sai lầm. Nguyên nhân bởi “seo tips” là một từ tìm kiếm đã quá cụ thể và hầu như không thể bổ sung thêm tiền tố, hậu tố vào nó. Ngược lại, từ khóa “Submit website to search engines” lại có nhiều cách khác nhau để diễn đạt như : “submit site to search engines”, “submit to search engines” giúp nó nhận được nhiều lượng truy cập từ mỗi truy vấn khác nhau.

Google đang được cải tiến mỗi ngày và nó đang chú trọng hơn vào các “long-tail keyword”. Vì vậy, các SEO-er hãy thay đổi tư duy SEO hôm nay để bắt kịp xu thế.

Những điều bạn cần biết về Keyword search volume (phần 1)

Những điều bạn cần biết về Keyword search volume (phần 1)
Tìm kiếm keyword SEO cạnh tranh thấp (phần 1)

Bình luận bài viết