Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server

Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server

20/06/2022

Công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay sau khi nhận được tài khoản login VPS/Server đó là kiểm tra cấu hình phần cứng, network coi có đúng như những gì nhà cung cấp đưa ra hay không.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số lệnh đơn giản check từng thông số server.

Kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Output có thể liệt kê rất nhiều thông tin, bạn chú ý đếm tổng số processor, loại CPU model name và tốc độ CPU cpu MHz

Kiểm tra phiên bản nhân Linux:

uname -a

Kiểm tra phiên bản hệ điều hành:

Với CentOS:

cat /etc/redhat-release

Với Ubuntu:

lsb_release -a

Kiểm tra RAM:

free -h

Kiểm tra HDD:

df -h

Kiểm tra tốc độ đọc ghi (I/O) của ổ cứng

Sử dụng công cụFiO và IOPing.

Script kiểm tra CPU, RAM, Network Speed và IO

wget freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash

Công cụ Test Tốc độ VPS/Server #1

# Test Tốc độ

curl -Lso- tocdo.net | bash

# Test Tốc độ & Share kết quả

curl -Lso- tocdo.net/share | bashso-

Hướng dẫn dọn dẹp Database website WordPress nhanh nhất
Tại sao hệ điều hành Linux không cần chống phân mảnh ổ cứng Tại sao hệ điều hành Linux không cần chống phân mảnh ổ cứng

Bình luận bài viết